Pedigree SelfiStix

Fotosessiooni võitja:

Kristine Haukamägi


 

Tarbijamängu „#PEDIGREEselfieEE” reeglid


1. TOOTE ESINDAJA:
1.1. Mars Eesti OÜ, firma registrinumber 10284926, juriidiline aadress: Metalli 3, Tallinn, Estonia.

2. MÄNGU KORRALDAJA:
2.1. AS Idea AD, firma registrinumber 10057053, juriidiline aadress: Tartu mnt. 13, 10145, Tallinn, Estonia.

3. MÄNGU TOIMUMISE KOHT:
3.1. Mäng toimub Eesti Vabariigi territooriumil.

4. MÄNGU TOIMUMISE PERIOOD:
4.1. Mängust osa võtmise periood on 01.07.2018 kuni 31.07.2018, 12:00.

5. AUHINNAD:
5.1. Auhinnafondis on üks fotosessioon koera ja tema omanikuga. Auhind sisaldab 15 (viisteist) professionaalset fotot stuudios või välistingimustes, kui see on selliselt kokku lepitud. Fotostuudio pakub nii digitaalseid fotosid kui nende printimisvõimalust.
5.2. Fotosesssiooni läbiviivaks stuudioks on www.kadrifoto.com

6. REEGLID OSALEMISEKS:
6.1. Osalemiseks tuleb perioodil 01.07.2018 kuni 31.07.2018, 12:00 teha selfie endast ja oma koerast ja laadida see üles Facebook’i või Instagram’i kasutades selleks hashtagi #PEDIGREEselfieEE. Osaleja profiil peab olema avalik.
6.2. Mängu korraldajal on õigus mitte välja anda auhinda võitjale, kui on põhjendatud kahtlus tema mängus osalemise seaduspärasuses.
6.3. Mängu korraldaja ei vastuta:
6.3.1. osalejate võimalike väljaminekute eest kampaania auhinna kättesaamisel;
6.3.2. tagajärgede eest, mis on põhjustatud ebakorrektsete andmete edastamisest või muudest ebatäpsustest osaleja poolt.

7. OSALEMISE PERIOOD:
7.1. Mängus saab osaleda 01.07.2018 kuni 31.07.2018, 12:00.

8. VÕITJATE VALIMINE:
8.1. Võitja valitakse välja kõikide osalejate hulgast. Võitja välja selgitamine toimub meeldivuste (like) arvu alusel, võidab foto, millel on neid kõige rohkem.

9. VÕITJATE VÄLJA KUULUTAMINE:
9.1. Võitja nimi kuulutatakse välja kodulehel www.pedigree.ee 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast võitja välja selgitamist, mis toimub 31.07.2018.


10. AUHINNA KÄTTESAAMINE:
10.1. Auhinna kätte saamiseks peab võitja võtma ühendust AS Idea AD kontoriga tööpäeviti 10:00 ja 16:00 vahel ning enne 31.08.2018 (kaasa arvatud), helistades telefonil +372 56 200 116.
10.2. Auhinna kättesaamiseks peab võitja esitama isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba või ID-kaart) ja allkirjastama auhinna kätte saamise kinnituse täpsustades isiklikke andmeid.
10.3. Auhinna kättesaamiseks peab võitja fotosessioonile tulema Tallinnasse.
10.4. Auhinda ei saa välja võtta sularahas või vahetada muude toodete või auhindade vastu.
10.5. Pärast 31.08.2018 enam auhinda välja ei anta.
10.6. Auhinda, mida pole välja võetud hiljemalt 31.08.2018 jääb Mars Eesti OÜ omandisse.

11. KAEBUSED JA NENDE LÄBIVAATAMINE:
11.1. Mängus osalejatel on õigus esitada kaebusi võitja väljaselgitamise käigu kohta kuni 15.08.2018 täites kirjaliku taotluse AS Idea ADs.
11.2. Kõik kaebused vaadatakse läbi ja vastus edastatakse mängus osalejale 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul pärast kaebuse kättesaamist.

12. OSALEMISE KEELD:
12.1. Mängus on keelatud osaleda Mars Eesti OÜ ja AS Idea AD töötajatel.
12.2. Kui punkt 12.1. tingimusi rikutakse ja mängus osaleb isik, kellel lasub osalemise keeld, siis jääb võidetud auhind toote edasimüüja Mars Eesti OÜ omandisse.

13. PRIVAATSUSPOLIITIKA:
13.1. Tarbijamängus osalemiseks ja mis tahes isiklike andmete edastamisel annate samal ajal oma nõusoleku nende isiklike andmete kasutamiseks käesolevates reeglites kehtestatud korras. Kui te ei soovi, et teie isikuandmeid kasutataks nimetatud eesmärkidel, siis palun ärge neid esitage.
13.2. Me austame teie privaatsust ja kaitseme teie poolt edastatud isikuandmeid ning kogume neid selles privaatsuspoliitikas esitatud viisil. See reeglistik selgitab ka põhjuseid, miks me teie isikuandmeid kogume ja kuidas me neid kasutada kavatseme.
13.3. Võitja välja selgitamiseks kasutame informatsiooni, mis on teie kohta kättesaadav Facebook’ist ja Instagram’ist. Samuti annate nõusoleku, et me haldame antud teavet ning võtame teiega ühendust küsimustele ja kommentaaridele vastamiseks. Teie isikuandmeid käideldakse kokkuleppe alusel.
13.4. Kõiki teie isiklikke andmeid ei käitle ega säilita me kauem kui see on vajalik privaatsuspoliitikaga ettenähtud eesmärkidel. Mängude ja loteriide organiseerimiseks ja korraldamiseks vajalikke isiklikke andmeid hallatakse ja säilitatakse seni, kuni kestab mäng või loterii milles osalete ja 1 (üks) kuu pärast seda. Mängu või loterii võitja(te) isiklikke andmeid säilitatakse 10 (kümme) aastat.
13.5. Teie isiklikke andmeid võidakse edastada kolmandatele osapooltele, kes osaliselt vastutavad loteriide ja mängude korraldamise ja läbiviimise eest ning samuti loterii ja mängudega seotud veebisaidi kontrollimise eest. Sellisteks osapoolteks võivad olla andmebaasi tarkvara haldajad, andmebaasi haldusteenuste pakkujad, otseturundusteenuse osutajad, kullerid jms. Teie isiklikke andmeid võidakse edastada ka kolmandatele osapooltele, et tagada loterii või mängu võitja tuvastamise läbipaistvus. Teie isikuandmeid võidakse edastada ka vastutavatele asutustele vastavalt seaduses sätestatud korrale.
13.6. Andmete käitlemisel rakendame kaitset ja töötlemist, mis on ette nähtud Eesti isikuandmete kaitse seaduses ja EL-is ühtsete isikuandmete kaitse üldmääruses.
13.7. Me võtame kasutusele kõik vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada kõigi andmete tahtmatu või ebaseadusliku hävinemise, tahtmatu kaotsimineku, muutmise, volitamata avalikustamise ja juurdepääsu ning muude ebaseaduslike käitluste eest.
13.8. Igal ajal on teil õigus meiega ühendust võtta e-posti aadressil info@idea.ee või posti teel: AS IDEA AD, Tartu mnt. 13, Tallinn 10145, tutvuda töödeldavate andmete ja teiste isikuandmetega ning kuidas neid käideldakse. Samuti on teil õigus nõuda vale, mittetäieliku ja ebatäpsete isikuandmete parandamist, taotleda teie isikuandmete käitlemise peatamist, välja arvatud andmete säilitamist, juhul kui teabe töötlemine on seaduse ja privaatsuseeskirjade tingimuste kohaselt ebaseaduslik. Samuti on teil õigus saada oma isikuandmeid süstemaatiliselt, lihtsalt kasutatavas ja tehnoloogiliselt loetavas vormis (õigus andmeedastusele). Igal ajal on teil õigus tühistada see kokkulepe, mis ei mõjuta andmetöötlusel põhinevat kokkulepet, kuni lepingu sõlmimise tühistamise õiguspärasuseni.
13.9. See privaatsuspoliitika kehtib alates 01. maist 2018
 

Iga koer väärib parimat toitu
Iga koer väärib parimat toitu
Igale koerale oma Dentastix
Igale koerale oma Dentastix
Pedigree® koeratoidud
Pedigree® koeratoidud
Küsimused ja tagasiside
Küsimused ja tagasiside